kupuję   0,00 zł
Pewny termin wysyłki

 REGULAMIN AKCJI "PEWNY TERMIN WYSYŁKI"

Lampomat.pl gwarantuje, że dotrzyma terminu wysyłki zamówienia podanego na karcie produktu.
W przypadku przekroczenia terminu Zamawiający otrzyma 25% rabatu na zamówione produkty.

I. Definicje

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Regulamin - niniejszy Regulamin;
3. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.lampomat.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
5. Produkt - przedmiot dostępny do zamówienia w sklepie internetowym Lampomat.pl;
6. Termin wysyłki - oznacza termin, w którym produkty zostaną przygotowane przez Lampomat.pl i dostarczone do firmy kurierskiej;
7. Akcja - niniejsze wydarzenie promocyjne gwarantujące dotrzymanie podanego w opisie produktu terminu wysyłki lub zwrotu 25% wartości produktu.

II. Czas trwania i zakończenie akcji

Akcja "Pewny Termin Wysyłki" obowiązuje od 06.02.18 do odwołania.

Lampomat.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji "Pewny Termin Wysyłki" bez wcześniejszego kontaktu z Klientem. Zakończenie odbędzie się poprzez usunięcie z Lampomat.pl informacji o wydarzeniu.

III. Postanowienia ogólne i opis akcji

W akcji "Pewny Termin Wysyłki" biorą udział wszyscy Klienci, którzy złożyli zamówienie w Lampomat.pl. 

Lampomat.pl gwarantuje, że dotrzyma terminu wysyłki zamówienia podanego na karcie produktu, pod ceną sprzedaży, oznaczonego jako "Wysyłka: XX", gdzie XX oznacza podany czas wysłania produktu.

W przypadku przekroczenia podanego terminu, Lampomat.pl zobowiązuje się do wprowadzenia następujących zmian ceny w stosunku do zamówienia, którego wysyłka przekroczyła podany czas:
- obniżenia ceny zamówionych produktów, które nie mogły być dostarczone w podanym terminie, o 25% i zwrotu kwoty obniżki na konto Klienta.

W celu uzyskania zwrotu 25% wartości opóźnionych produktów, po odebraniu zamówienia należy pobrać, wydrukować, wypełnić, zeskanować i odesłać na adres e-mail sklep@lampomat.pl formularz "Formularz zwrotu wpłaty Pewny Termin Wysyłki" (pobierz). Czas na przesłanie formularza wynosi do 14 dni od odebrania zamówienia.

Zwrot wpłaty następuje po zatwierdzeniu wyżej wymienionego formularza w terminie do 14 dni od momentu jego przesłania przez Klienta na adres sklep@lampomat.pl.

Termin wysyłki produktu liczony jest od kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia (pobranie) lub od kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty (przelew). Przez dotrzymanie terminu wysyłki podanego na karcie produktu rozumie się przygotowanie zamówionych produktów w ilości nieprzekraczającej liczby określonej w PKT. IV i dostarczenie ich do firmy kurierskiej. Czas dostawy produktów przez firmę kurierską do Klienta nie jest brany pod uwagę.

W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdą się produkty o różnym terminie realizacji, jako termin wysyłki wszystkich pozycji obowiązuje najdłuższy czas realizacji podany przy produkcie. W tej sytuacji Klient może zwrócić się do sklepu Lampomat.pl z wnioskiem o częściową wysyłkę produktów, które będą dostępne wcześniej. Lampomat.pl może zdecydować o częściowej wysyłce z kosztami lub bez dodatkowych kosztów wysyłki, w zależności od poszczególnej sytuacji.

IV. Wyłączenia i wyjątki

W akcji nie biorą udziału następujące zamówienia, przy poszczególnych oznaczeniach czasu wysyłki:
- Wysyłka 24 godziny - zamówienie powyżej 1 sztuki produktu;
Wysyłka 3 do 7 dni - zamówienie powyżej 3 sztuk produktu;
- Wysyłka 7 do 10 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
- Wysyłka 7 do 14 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
Wysyłka 7 do 17 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
- Wysyłka 10 do 14 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
- Wysyłka 10 do 21 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
Wysyłka 14 do 21 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
Wysyłka 14 do 31 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
- Wysyłka 31 dni - zamówienie powyżej 4 sztuk produktu;
- Wysyłka 3 do 6 tygodni - wyłączone z akcji;
Wysyłka 6 tygodni - wyłączone z akcji;
Wysyłka 6 do 12 tygodni - wyłączone z akcji.

W akcji nie biorą udziału zamówienia, w których Klient uzyskał indywidualną wycenę.

W akcji nie biorą udziału zamówienia na produkty, które są objęte inną akcją promocyjną. Np. specjalnym kodem rabatowym lub zniżką.

W akcji nie biorą udziału zamówienia złożone przy użyciu opcji "Kup teraz/Kup na Ceneo" w serwisie Ceneo.pl.

W akcji nie biorą udziału zamówienia, w których Klient zdecydował się na rekompensatę w formie darmowego produktu, kodu rabatowego lub indywidualnie ustalonej obniżki cenowej.

W akcji nie biorą udziału produkty, których cena jest równa lub wyższa od kwoty 3000,00 zł brutto.

W akcji nie biorą udziału zamówienia wysyłane za granicę.

W akcji nie biorą udziału zamówienia złożone w sklepie stacjonarnym.

W akcji nie biorą udziału produkty modyfikowane przez producenta na życzenie Kupującego. Np. oprawa z modułem LED o barwie ciepłej, produkowana na życzenie Kupującego, z modułem LED w barwie zimnej.

W akcji nie biorą udziału zamówienia, w których po złożeniu i przyjęciu do realizacji, na życzenie Kupującego dokonano zmiany liczby lub typu zakupionych produktów.

W akcji nie biorą udziału zamówienia złożone w okresie od 01 grudnia do 10 stycznia każdego roku. Ze względu na okres inwentur końcoworocznych i przerwy Świąteczne.

V. Podsumowanie

Akcja "Pewny Termin Wysyłki" wynika jedynie z dobrej woli Lampomat.pl i ma na celu poprawę jakości obsługi Klienta i szybkości realizacji zamówień. W Lampomat.pl wyznajemy podejście Klientocentryczne, dzięki czemu rozumiemy, że precyzyjne dotrzymanie terminu wysyłki produktów jest istotne dla naszych odbiorców, a opóźnienia mogą spowodować dodatkowe koszty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium